До 25 ноември се отчитат разходите за миниращия молец по доматите

on
Категории:Uncategorized

Белгия, домати, Agrozona.bg

До 25 ноември се отчитат разходите за миниращия молец по доматите, кандидатите по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“ могат да представят отчетни документи за закупените средства за растителна заащита за контрол на доматения миниращ молец. Заявленията по схемата се приемаха от Държавен фонд „Земеделие” до началото на настоящия месец. Утвърденият финансов ресурс за помощта е в размер на 500 хил. лв.

Със средствата ще се компенсират разходите на производителите за закупуване на продукти за растителна защита срещу доматения миниращ молец. Срокът изплащане на помощта е 15 декември 2019 г.

Всеки стопанин може да получи субсидия до 100% от цената на закупените препарати и средства за борба с вредителя, но не може да надхвърля сумата от 2500 лв./хектар с ДДС.

Право на финансова подкрепа имат малки и средни предприятия – земеделски стопани, които отглеждат домати в оранжерии с площ от най-малко 1 дка (0.1 хектара).