Тороразхвърлящо ремарке BICCHI BV

Код: Тороразхвърлящо ремарке BICCHI

Тороразпръскващите ремаркета служат за разпръскване на оборска тор. Широчината на разхвърляната тор може да бъде определяна чрез специални ограничители. Скоростта на подаване на торта към разхвърлячите се определя от скоростна кутия с шест скорости.


Тороразхвърлящо ремарке – три варианта с различен капацитет
Пълна маса 3000 кг – без спирачна система
Пълна маса 5000 кг – механична, хидравлична или пневматична спирачна система,възможност за допълнителни капаци 0,50 м
Пълна маса 6000 кг – механична, хидравлична или пневматична спирачна система, възможност за допълнителни капаци 0,40 м