ЛАГЕРИ

Описание на категорията

ОРИГИНАЛНИ ЛАГЕРИ САЧМЕНИ, ЦИЛИНДРИЧНИ, САМОНАГАЖДАЩИ, АКСИАЛНИ, ШАРНИРНИ. ВСЯКАКВИ РАЗМЕРИ И ВИДОВЕ. С ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО И НИСКИ ЦЕНИ  Сачмен лагер. Цилиндричен лагер. Аксиален лагер. Още в древността, когато хората са строили значими за тях сгради, са използвали прости ролкови механизми, като кръгли дървени трупи, които се използват, може би дори по-рано от откриването на колелото. По тях са се придвижвали различни тежести – гранитни мраморни и варовикови плочи и блокове. ОРИГИНАЛНИ ЛАГЕРИ.

Лагерите (от немски: Lager) са механизми, най-често машинни елементи, които ограничават относителното движение до определени посоки и намаляват триенето между движещите се части. Типичен пример са аксиалните лагери, които улесняват въртенето около една ос, но ограничават преместванията в напречно направление. Разработени са различни видове лагери според направлението на основните сили на натоварване, които е нужно да понасят. В строителството, най-често в конструкцията на мостовете, се използват лагери, обикновено с ограничено движение, като например еластомерните лагери. Лагерът (в класическият си вид) привежда триенето между движещите се части от триене при плъзгане, в триене при търкаляне. Търкалящите се тела винаги се движат с половината по големина скорост спрямо неподвижната и подвижната гривна. По време на работа те са подложени на центробежни сили. Жлебът е с формата на търкалящите тела, но не съвсем плътно тъй като това би довело до блокиране на лагера при неговата работа и загряване. ОРИГИНАЛНИ ЛАГЕРИ.

Почти всички видове лагери се нуждаят от смазващо вещество, което намалява износването, триенето и прегряването на лагера. Вида на смазващото вещество зависи от скоростта на движение и динамично натоварването, температурата и режима на работа, запрашеност и влага в работната среда. За предпазване на лагера от замърсители повечето производители поставят предпазни щитове на външната гривна. Това обаче не възможно при някои по-сложни видове лагери и в случаите, когато периодът на експлоатация се очаква да е много по-продължителен от годността на смазката. Магнитният лагер е вид лагер, който поддържа механичен товар чрез използването на магнитна левитация. При този вид лагери въртящи се оси използвани в различни машини може да се окачват без физически контакт осигурявайки въртене или друго относително движение без триене. Такива лагери се използват при генераторите на електрическа енергия, машини за пречистване на петрол и при някои газопроводи. Те се използват още и при някои машини с центрофугално действие. ОРИГИНАЛНИ ЛАГЕРИ САЧМЕНИ, ЦИЛИНДРИЧНИ, САМОНАГАЖДАЩИ, АКСИАЛНИ, ШАРНИРНИ. ВСЯКАКВИ РАЗМЕРИ И ВИДОВЕ. С ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО И НИСКИ ЦЕНИ. https://agrochasti.com/

Показване на 1–9 от 429 резултата