ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР

ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ОТ АГРОЧАСТИ . Селскостопанският инвентар е съвкупност от инструменти, сечива или машини, използвани в помощ на някакво производството в земеделието. Предназначението му в селското стопанство е за обработка на селскостопански площи, овощни градини, лозови масиви и др., като с него се извършват всички дейности по обработка на почвата, сеитба, прибиране и съхраняване на реколтата. За придвижването на инвентара и неговото използване по предназначение се използват предимно трактори.По време на използването си селскостопанската техника (работни селскостопански машини) е в три основни състояния:Да бъде средство на труда – т.е. когато селскостопанската техника се използа пряко по предназначението си. В това си основно състояние техниката може да изпълнява две дейности:технологическа – тогава, когато машините се използват за конкретна агро-техническа операция по производство или почистване и съхранение на готов продукт;транспортна – тогава, когато машините се използват за превоз на товари от едно място до друго;Селскостопанската техника ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР е средството за облекчаване труда на селскостопанските производители като заменя непроизводителния ръчен труд с механизирана обработка с високо качество и в най-оптималните агротехнически срокове. От стойността, производителността и надеждността на селскостопанската техника и механизираното производството на храни в значителна степен се определят както себестойността на произвежданите продукти, така и конкурентоспособността им на вътрешните и на международните пазари. Във времето когато се търси висока ефективност от всяка дейност, това отрежда особено високо място за машините и съоръженията, свързани със селскостопанското производство. Плугът е устройство, използвано в земеделието за първоначална обработка на почвата и нейното подготвяне за засяване или засаждане на различни култури. С това наименование се обозначава съвременното средство за селскостопанска дейност изработено от метал. В еволюцията на средствата за обработка, предшественикът на металния плуг в България е наричан рало – селскостопанско средство, изработено от дърво с или без метален накрайник (палешник) за непосредственото разрохкване на почвата. ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ОТ АГРОЧАСТИ .

Показване на 2 резултата