ГРЕСИ

Оригинални Гресиращи Продукти ГРЕСИ за Лагери  от световно известни марки AGRINOL , MOBIL , EXOL , WURTH .Греста  представлява пастообразно смазочно вещество, емулсия от минерални или растителни масла, сапун като сгъстител и специално подбрани добавки, което служи за намаляване на триенето на движещи се машинни части. оригинални гресиращи продукти ГРЕСИ се отличават с висок начален вискозитет, който при натоварване на срез (каквото е натоварването върху тънък слой смазка между триещи се повърхности) бързо намалява приблизително до вискозитета на основното масло на съответната грес – т.е. практическата полза на гресите се дължи на поведението им на ненютонова течност.Обикновено гресите се състоят от 80% смазочно масло, около 5% до 10% сгъстител и около 10% до 15% добавки. За сгъстител при най-разпространените греси се използва сапун на базата на лек или алкален метал, най-вече Калций, Натрий и Литий. Сгъстителят образува пореста субстанция, която обхваща маслените капки и в процеса на триене компресирането на греста подава маслото към триещите се повърхности и така то изпълнява смазочните си функции. Освен смазване, греста играе важна роля за защита от корозия, което се постига главно чрез използваните добавки. Тези добавки могат да съдържат и сухи смазочни материали.Гресите не винаги могат да се смесват една с друга, тъй като сгъстителите може да са несъвместими.Чрез избора на съответните масла, сгъстители и добавки могат да се оптимизират свойствата на гресите за най-разнообразни приложения. Например съществуват ГРЕСИ за използване при високи и ниски температури, за вакуум и високи налягания, водоустойчиви, устойчиви към външните климатични условия, такива с висока проникваща или задържаща способност, а също и годни за използване в хранителната индустрия.Агрочасти и Агромашина са на разположение на напълно безплатния телефон 070013308 или на сайта ни www.agrochasti.com в рамките на няколко часа поръчаната от вас . Оригинални Гресиращи Продукти ГРЕСИ за лагери от световно известни марки AGRINOL , MOBIL , EXOL , WURTH . Оригинална ГРЕС ще е на прага на вратата ви.Очакваме да ни позвъните.

.

Показване на 1–9 от 52 резултата