ТЕЧНОСТИ

Описание на категорията

Оригинални Течности от видовете Антифриз, АдБлу, Спирачни Течности, Обезмаслители, Дестилирани води, Течности за чистачки и много други. Течността е едно от трите класически агрегатни състояния на веществото. При Антифриза, особено концентрирания на минус 80 градуса, се забелязва преминаване от едно агрегатно състояние в друго чак при отрицателните минус деветдесет градуса. Течностите притежават някои свойства както на твърдите, така и на газообразните вещества. При определени условия настъпва втвърдяване или изпарение.

Вещество в течно състояние съществува само в определен интервал от температури, под долната граница на който преминава в твърдо състояние вследствие кристализация. Над горната граница – в газообразно. Тези граници зависят от налягането. Това е много важно при спирачната течност, която трябва да е съставена от точно определени съставки. Като правило, веществото в течно състояние има само една модификация, затова течностите са не само агрегатно състояние, но и термодинамична фаза. Много е важно съотношението на летливите съставки изграждащи Антифриза. Освен обикновените течности, които в голямата част са изотропни, съществуват и т. нар. течни кристали – течност с постоянна анизотропия на някои техни физични свойства. Дифузия представлява взаимно проникване на течности вследствие на хаотичното движение на изграждащите ги частици.

Обезмаслителя е такъв вариант на течност с високо проникване. Освен при газовете, дифузията се наблюдава и при допир между две течности, а дори при допир между две твърди тела. Някои течности се смесват добре, докато други – не. Пример за две течности, които не се смесват, са олио и вода. Пример за такива, които се смесват добре, са вода и алкохол в случая визираме Антифриз концентрат. По принцип течностите в една смес могат да бъдат разделени с помощта на фракционна дестилация. Едно от основните свойства на течностите е течливостта (или флуидността). Ако към течността, която се намира в равновесие, се приложи макар и много малка външна сила, възниква поток от частици в тази посока и течността започва да тече. Флуидността няма граница и се дължи на факта, че позициите на атомите в една течност не са постоянни.

Вискозитетът е мярка за съпротивлението на течност срещу преместването на едни негови пластове спрямо други. Възприема се като вид гъстота или съпротивление при изливане. Същността му се състои във вътрешното съпротивление на течността да изтича и може да бъде считан като мярка за силите на вътрешно триене. Оригинални Течности от видовете Антифриз, АдБлу, Спирачни Течности, Обезмаслители, Дестилирани води, Течности за чистачки и много други. За пример може да се посочи водата, която има нисък вискозитет и се излива лесно в сравнение с растително или машинно масло, които текат трудно. https://agrochasti.com/

Показване на 1–9 от 43 резултата