ХИДРАВЛИКА

Описание на категорията

ХИДРАВЛИКА, ХИДРАВЛИЧНИ ЦИЛИНДРИ, РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ, КЛАПАНИ, ПОМПИ, МОТОРИ, МАНОМЕТРИ, МАРКУЧИ, О-ПРЪСТЕНИ, НИПЕЛИ И МНОГО ДРУГИ ХИДРАВЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ ОТ АГРОЧАСТИ. ХИДРАВЛИКА. Думата произлиза от гръцката дума ὑδραυλικός (хидравликос), която произлиза от ὕδραυλος (хидралос), значеща „воден орган“. Хидравликата е част от науката и инженерството, засягаща механичните способности на течностите. Механиката на течностите се използва за създаването, контрола и предаването на енергия, като се използват течности под налягане. Областите на хидравликата включват тръби, турбини, дизайн на бентове, хидроенергия, измерване на течението, ерозия и др.

Хидравликата и хидравлично задвижване се използват широко и при автомобилите, камионите, багерите, пътно-строителната техника и др. Некачественият флуид (хидравлично масло) от различни класове и нередовната му смяна води до износване на металните части в една хидравлична система. Води до загуба на налягане, шум и блокиране на системата. През 1648 г. Блез Паскал полага основата на съвременните открития за използването на силата на флуидите, като открива, че налягане, което се прилага върху произволна точка на затворена несвиваема течност, се предава еднакво във всички посоки през флуида. През 1795 г. Даниел Бернули формулира известния си Принцип на Бернули, който описва поведението на флуид при разливни условия на дебит и височина. Впоследствие той се използва в мрежите от водопроводи под високо налягане. През 1795 г. Джоузеф Брама патентова хидравличната преса.

Скоро след това се появяват и първите водноелектрически централи, които произвеждат електроенергия на базата на откритията на Паскал и Бернули. Пневма́тика (от на гръцки: πνεῦμα – дишане, дъх) – е раздел от физиката, изучаващ равновесието и движението на газовете, и се прилага в техниката като наука за използването сгъстените газове, а така също и на механизмите и устройствата, които използват сгъстените газове за своята работа. Технически пневматиката е близка до хидравликата с тази разлика че хидравликата използва несвиваеми флуиди. Аналогично на електрическите инсталации в промишлените предприятия се изграждат и тръбопроводни мрежи за подаване на сгъстен въздух. Обикновено пневматичните устройства използват бутало и различни видове клапани за управление на потоците на въздуха. Също така има цяла гама от устройства, които използват особеностите на динемиката на струите газ в канали с определена форма. Науката, която се занимава с това, се нарича пневмоника. В такива устройства няма подвижни части и са много устойчиви на температура и радиация. ХИДРАВЛИЧНИ ЦИЛИНДРИ, РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ, КЛАПАНИ, ПОМПИ, МОТОРИ, МАНОМЕТРИ, МАРКУЧИ, ОПРЪСТЕНИ, НИПЕЛИ И МНОГО ДРУГИ ХИДРАВЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ ОТ АГРОЧАСТИ. https://agrochasti.com/

Показване на 1–9 от 393 резултата