СЕНОСЪБИРАЧИ

Описание на категорията

Оригинални РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ за СЕНОСЪБИРАЧИ от Агрочасти и Агромашина. Роторните сеносъбирачи са съвременно средство за обработка на различни видове сено и люцерна. Те подреждат сеното много прецизно в прави редове, което значително улеснява неговото прибиране или последващо балиране. Сеното е изсушена трева, събирана, складирана и използвана за животински фураж (храна), предимно за животни от рода на говеда, коне, кози и овце. Сеното се отличава от сламата, която представлява стеблата на културните житни растения, останала след жетвата (прибирането на добива).

Сено се дава на животните когато или където няма достатъчно пасища, на които животните да пасат, когато времето не позволява паша (например през зимата) или когато пашата е прекалено обилна за лесно смилане от животните. Със сено се хранят и животните, докато са затворени в обор. Сеносъбирачи и СЕНООБРЪЩАЧИ Резервни части. Сеното се съхранява в плевни или навеси, често построявани с решетки, вместо стени и разполагани върху помещенията, обитавани от животните, с цел да запазват топлината през зимата и хлад, през лятото. Сеносъбиране и Балиране на сено. След окосяване, сеното се оставя да изсъхне, след това се събира на копи и в някои случаи се съхранява в този вид, направо на полето. Оригинални РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ за СЕНОСЪБИРАЧИ.

До неотдавна, окосяването е ставало предимно с ръчна коса, умение за работа с която се придобивало от момчетата в ранна възраст. Сеното е хигроскопична материя, която може да освобождава или да абсорбира вода в зависимост от температурата и относителната влажност на въздуха. Влажността на фуража, поставен за съхраняване, се изменя в зависимост от параметрите на въздуха. Така се образува крива на хигроскопичното равновесие. Всеки вид фураж има фактически две криви, които са почти успоредни. Едната изразява абсорбацията, а другата – десорбацията. Разликата между тях е 2-3 процентни единици. Когато сеното трябва да се складира на открито, избира се отцедливо и защитено от вятър място. Върху земята се поставя изолационен материал или поставка, която улеснява естественото проветряване. Камарите се поставят по посока на преобладаващите у нас западни ветрове. Вземат се мерки срещу порой. Повърхността на сеното се покрива с полиетиленово фолио или с малоценни материали, за да се предпази от дъжд и сняг. Необходимо е да има строг ред при откриване на сеното за използване. От най-грижливи манипулации се нуждае люцерновото сено, което е по-слабо отцедливо и листата му се ронят лесно. Оригинални РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ за СЕНОСЪБИРАЧИ от Агрочасти и Агромашина. https://agrochasti.com/

Показване на 1–9 от 79 резултата