ТОРАЧКИ

KUBOTA DSX-W GEOspread 1875

Оригинални Резервни Части за Торачки от Агрочасти и Агромашина.Торачките биват еднодискови , двудискови , навесни и прикачни.Азотът е основен хранителен елемент, който играе важна роля за растежа, развитието и продуктивността на растенията. Ето защо, за получаване на високодобивна и висококачествена продукция, е необходимо внасянето му в почвата под формата на различни видове торове. Измиването на почвата е един от основните процеси, който трябва да имате предвид, когато планирате торенето. Измиването на нитратите се случва, когато валежите или поливките превишават водозадържащата способност на почвата и се състои в пренасяне на разтворените във водата йони извън зоната на корените. Леките и песъчливи почви благоприятстват този процес, който може да доведе до финансови загуби, увеличаване на разходите за торове, а от там и до увеличаване на себестойността на продукцията.Прецизирането при внасяне на азот в почвата води до оптимизиране на вложенията в земеделското производство. Ключов момент е определянето на оптималното количество, което трябва да бъде използвано. То се изчислява на база извършените почвени анализи, изискванията на културата и желания добив от нея.Много е важно торенето да се извършва от качествени и прецизни машини които ще допринесат за една много добра ефективност и ниска себестойност на произвежданата продукция.Дали ще работите с еднодискова или двудискова торачка това няма значение,важното е те да бъдат одобре поддържани с оригинални резервни части .Агрочасти и Агромашина поддържат на склад огромно количество от оригинални резервни части за торачки . Оригинални Резервни Части за Торачки от Агрочасти и Агромашина.Торачките биват еднодискови , двудискови , навесни и прикачни . Звъннете ни на напълно безплатния ни телефон 070013308 и ние ще ви помогнем.

Показване на 1–9 от 29 резултата